„Wypisz wymaluj z historią w tle”

„Wypisz wymaluj z historią w tle”

W sobotę 25 czerwca br. w Radaczu odbyło się podsumowanie i uroczyste zakończenie projektu „Wypisz wymaluj z historią w tle”. Dotacja w kwocie 20.000 zł pozyskana została z Fundacji Orlen w ramach IV Edycji Programu Moje Miejsce na ziemi.

Realizatorem projektu było Stowarzyszenie Miłośników Radacz, autorem i koordynatorem Pani Agnieszka