Stowarzyszenie „Pomost” – podsumowanie projektu „Pomaganie ma znaczenie”

Stowarzyszenie „Pomost” – podsumowanie projektu „Pomaganie ma znaczenie”

Podsumowanie projektu „Pomaganie ma znaczenie” z programu PROO5 Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego trwającego od 14.03.2022-14.06.2022

Od 25 lutego rozpoczęliśmy działania w zakresie pomocy dla uchodźców z Ukrainy. Zgromadziliśmy i odbieraliśmy z różnych zakątków naszej gminy i poza nią wszelkiego rodzaju rzeczy, segregowaliśmy je i rozwoziliśmy bezpośrednio