Oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Łubowie złożona w trybie „małych grantów” w 2022 r. pn. „Powitanie lata”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Nieoficjalne spotkanie sołtysów

Nieoficjalne spotkanie sołtysów

Nic tak mocno nie jednoczy ludzi i zachęca do współpracy, jak możliwość swobodnej wymiany zdań w sprzyjających okolicznościach. Dlatego 4 czerwca, we wsi Łączno, odbyło się spotkanie sołtysów z gminy Borne Sulinowo. Inicjatywa pani Doroty Chrzanowskiej – Burmistrza Bornego Sulinowa – zorganizowania rekreacyjno-integracyjnej imprezy na łonie natury spotkała się z