GRANTY PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym

GRANTY PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Informujemy, że Gmina Borne Sulinowo otrzymała dotację w kwocie 852.500,00 zł na realizację projektu grantowego. Wkrótce ogłoszony zostanie przetarg na dostawę 341 laptopów dla dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR z terenu naszej gminy.

Zakupiony sprzęt komputerowy zostanie przekazany na własność Wnioskodawcom na podstawie umów darowizny.

W związku z koniecznością

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Drogie Dzieci!

Z okazji Dnia Dziecka składamy Wam życzenia szczęśliwego i radosnego dzieciństwa, poczucia bezpieczeństwa, wielu powodów do radości oraz pięknych chwil spędzonych wśród kochającej rodziny i oddanych przyjaciół.

Życzymy, aby nigdy nie wygasła w Was dziecięca ciekawość świata życia i ludzi, a każdy dzień przynosił uśmiech i szczęście.

Dzieci bawiące się na trawie

Foto: pressfoto

Oferta Ludowego Klubu Sportowego „Orzeł” Łubowo złożona w trybie „małych grantów” w 2022 r. pn. „II Memoriał im. Leszka Kapuścińskiego”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.