„Wypisz wymaluj z historią w tle”

„Wypisz wymaluj z historią w tle”

W sobotę 25 czerwca br. w Radaczu odbyło się podsumowanie i uroczyste zakończenie projektu „Wypisz wymaluj z historią w tle”. Dotacja w kwocie 20.000 zł pozyskana została z Fundacji Orlen w ramach IV Edycji Programu Moje Miejsce na ziemi.

Realizatorem projektu było Stowarzyszenie Miłośników Radacz, autorem i koordynatorem Pani Agnieszka

Gmina Borne Sulinowo z Grantami Sołeckimi!

Gmina Borne Sulinowo z Grantami Sołeckimi!

Miło nam poinformować, że dwa zadania inwestycyjne Gminy Borne Sulinowo znalazły się na liście do dofinansowania w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Granty Sołeckie 2022”.

Dzięki pozyskanym środkom finansowym, w sołectwie Piława, na działce nr 197/3, obręb Piława – teren ogólnodostępny nad jeziorem, zostanie postawiona na utwardzonym terenie altanka piknikowa

Sukcesy zawodników ULKST Borne Sulinowo w turnieju Czech Open

Sukcesy zawodników ULKST Borne Sulinowo w turnieju Czech Open

Zawodnicy ULKST Borne Sulinowo zaliczyli udany start w turnieju Czech Open w Pradze. 1 miejsce zajął Marcel Fijałkowski, 3 miejsce zajęli: Mateusz Fijałkowski, Szymon Łoboda, Krystian Pawulski, Karol Skiba, Maja Gałan, Kornelia Stachowiak, a 5 miejsce przypadło Hani Bogdan.

Kolejną miłą informacją jest powołanie Marcela Fijałkowskiego do Reprezentacji Polski Kadetów

Oferta Ochotniczej Straży Pożarnej Miasta Bornego Sulinowa złożona w trybie „małych grantów” w 2022 r. pn. „II Festyn strażacki”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Oferta Koła Gospodyń Wiejskich „Mirabelka” Juchowo złożona w trybie „małych grantów” w 2022 r. pn. „Ocalić od zapomnienia”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinku informuje, że w związku z uzyskaniem przez pięć kolejnych sezonów ,,niedostatecznej” klasyfikacji jakości wody, kąpielisko „Plaża Wojskowa” nad jeziorem Trzesiecko przy ulicy Kilińskiego w Szczecinku nie zostało utworzone w sezonie kąpielowym 2022 co skutkuje, że obszar wody, na którym wyznaczone było kąpielisko nie stanowi