Oferta Szczecineckiej Akademii Ratownictwa złożona w trybie „małych grantów” w 2022 r. pn. „Poszukiwanie zdrowia w Szkole w Jeleniu”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Piknik Rodzinny i otwarcie Strefy Aktywności w ŚDS w Bornem Sulinowie

Piknik Rodzinny i otwarcie Strefy Aktywności w ŚDS w Bornem Sulinowie

W dniu 12 maja br. pracownicy i podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie wraz z rodzicami zorganizowali Piknik Rodzinny połączony z otwarciem Strefy Aktywności utworzonej w ramach projektu sfinansowanego przez PFRON.

W uroczystości udział wzięli także zaproszeni goście: Sekretarz Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie p. Beata Czarnecka-Herbaczewska, która przybliżyła

Moja Mała Ojczyzna – projekt historyczny

Moja Mała Ojczyzna – projekt historyczny

Projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 10 do 18 lat. Dla fundacji, stowarzyszeń, publicznych szkół i bibliotek, domów kultury.

Celem programu Moja Mała Ojczyzna jest pobudzenie społeczności lokalnych do działania na rzecz budowania dobra wspólnego, kreowania otoczenia, poprawy estetyki, funkcjonalności, modernizacji. Chcemy by w sposób innowacyjny zagospodarować przestrzeń publiczną,

imprez Przegląd Piosenki Senioralnej – Na ukraińską nutę

imprez Przegląd Piosenki Senioralnej – Na ukraińską nutę

Z radością informujemy, że 10 maja 2022 roku projekt napisany przez panią Annę Gałązkę w imieniu Stowarzyszenia „Stacja Kultura” otrzymał grant w wysokości 5000,00 zł z Programu Społecznik 2022-2024 zdobywając 107 punktów.

Program Społecznik 2022-2024 to wyraz dążeń do rozwijania tożsamości regionalnej Pomorza Zachodniego oraz wzmacniania więzi społecznych i rozwoju