Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łubowie

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łubowie

10 maja 2022 r. Burmistrz Bornego Sulinowa, Dorota Chrzanowska, podpisała w obecności Członka Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Stanisława Wziątka, umowę o przyznanie pomocy na realizację operacji pn. ”Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łubowie”.

Kosztorysowa wartość zadania wynosi 447.420,60 zł. Środki na realizację inwestycji w kwocie 284.693,00 zł Gmina Borne Sulinowo