Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka…

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka…

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka Druhnom, Druhom, Funkcjonariuszom i Pracownikom cywilnym Państwowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej składamy najwyższe słowa uznania za poświęcenie, odwagę, ofiarność w ochronie życia, zdrowia i mienia ludzkiego.

Życzymy Państwu bezpiecznej służby, skutecznych interwencji i szczęśliwego zakończenia każdej akcji.

Proszę przyjąć również życzenia zdrowia, radości i spokoju