Przebudowa świetlicy wiejskiej w Silnowie

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Silnowie

Jeszcze w tym roku budynek po byłej restauracji w Silnowie zostanie kompleksowo przebudowany i wyposażony na potrzeby świetlicy wiejskiej. Środki na realizację inwestycji w kwocie 500.000,00 zł Gmina Borne Sulinowo pozyskała z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość zadania wyniesie ok. 1,3 mln zł. Wykonawcą jest wyłoniona w

Budowa sali gimnastycznej w Łubowie

Budowa sali gimnastycznej w Łubowie

Trwa realizacja inwestycji pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łubowie”. Wykonawcą jest wybrana w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego firma „TELMAX” E.R. Gliszczyńscy Spółka Jawna z Człuchowa.

W ramach zadania powstanie ogólnodostępna sala gimnastyczna z zapleczem technicznym, magazynowym i higieniczno-sanitarnym.

Zadanie dofinansowano kwotą 3.979.525,00 zł ze środków