Wsparcie na termomodernizację i wymianę źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych

Wsparcie na termomodernizację i wymianę źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych

Przypominamy, że Gmina Borne Sulinowo prowadzi nabór wniosków o przyznanie grantów na wykonanie termomodernizacji połączonej z wymianą źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie gminy Borne Sulinowo.

Granty udzielone zostaną w ramach projektu „Termomodernizacja budynków jednorodzinnych w Gminie Borne Sulinowo” realizowanego w zakresie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na

NA DOBRY POCZĄTEK

NA DOBRY POCZĄTEK

Termin składania wniosków: 22.04 – 31.05.2022 r.

Wyniki: 08.09.2022 r.

Realizacja projektów: 02.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

Co chcemy osiągnąć:
Chcemy wyrównywać szanse edukacyjne dzieci z ograniczonym dostępem do nowoczesnych form edukacji, z gmin liczących nie więcej niż 25 tys. mieszkańców.

Zachęcamy, aby przy realizacji zajęć o charakterze dydaktyczno-wychowawczym były

Oferta Stowarzyszenia Be Happy złożona w trybie „małych grantów” w 2022 r. pn. „5 lat za nami”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Przerwa na budowie Trasy Pojezierzy Zachodnich w okolicach Bornego Sulinowa

Przerwa na budowie Trasy Pojezierzy Zachodnich w okolicach Bornego Sulinowa

Na budowie Trasy Pojezierzy Zachodnich w okolicach Bornego Sulinowa nastąpiła zapowiadana przez nas w marcu przerwa.  Wykonawca przedstawił nowe wyliczenia związane ze wzrostem cen paliw, masy bitumicznej oraz kruszyw.

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich jest w trakcie ustalania systemu, który będzie służył do wyliczenia wzrostu kosztów na prowadzonych inwestycjach. 

Po przedstawieniu

Odkryj Swój Skarb – IV edycja konkursu!

Odkryj Swój Skarb – IV edycja konkursu!

Zapraszamy do udziału w konkursie na najciekawsze działania edukacyjne związane z odkrywaniem, pielęgnowaniem i promowaniem lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianiem tożsamości lokalnej.

Podejmujesz inicjatywy na rzecz małej miejscowości? Działasz lokalnie i leży Ci na sercu tożsamość Twojej małej ojczyzny? Zachęcasz innych do „odkrywania skarbów” w swojej okolicy? Świetnie! Pochwal się

Pomagamy organizować wakacyjny czas dla dzieci − startuje 2. edycja Wakacyjnej AktywAKCJI!

Pomagamy organizować wakacyjny czas dla dzieci − startuje 2. edycja Wakacyjnej AktywAKCJI!

Rozpoczynamy drugą edycję „Wakacyjnej AktywAKCJI” – ogólnopolskiego programu grantowego skierowanego do lokalnych organizacji, szkół, parafii oraz instytucji edukacyjno-sportowych. W tegorocznej edycji zwycięskie projekty otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do 5000 zł. Całkowita pula środków, którą przeznaczyliśmy na granty to 500 000 zł. Czekamy na wasze zgłoszenia do 6 maja!

Więcej na stronie https://fundacjapfr.pl/aktualnosci-fundacja/pomagamy-organizowac-wakacyjny-czas-dla-dzieci-startuje-2-edycja-wakacyjnej-aktywakcji.html

„Mój Prąd” – program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

„Mój Prąd” – program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

Kolejny nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP4) zostanie uruchomiony: 15.04.2022 o godzinie 12:00

Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie (magazyny energii elektrycznej lub ciepła)

Od 4 maja 2022 r. zostanie przywrócone funkcjonowanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie stacjonarnym

Od 4 maja 2022 r. zostanie przywrócone funkcjonowanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie stacjonarnym

Starosta Szczecinecki informuje, że od 4 maja 2022 r. zostanie przywrócone funkcjonowanie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w trybie stacjonarnym zlokalizowanego w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przy ul. Lipowej 6, 78-449 Borne Sulinowo. Do punktu zostaną dostarczone w drugiej połowie kwietnia 2022 r. (po uprzednim ustaleniu terminu)

Akademia Rozwoju – Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczyna nowy Program społeczno-rozwojowy dla kobiet

Akademia Rozwoju – Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju rozpoczyna nowy Program społeczno-rozwojowy dla kobiet

Ogólnopolski zasięg, 1200 uczestniczek, ponad 600 godzin bezpłatnych warsztatów online i konsultacji merytorycznych z edukatorami, mentorami i ekspertami rynku pracy, spotkania społeczności i networking.
To wszystko ma wzmocnić pozycję kobiet z małych miejscowości i zmotywować je do działania.
Tak w skrócie przedstawiają się cele Programu „Akademia Rozwoju” Fundacji Polskiego Funduszu