Pomoc dla Ukrainy – komunikat

Pomoc dla Ukrainy – komunikat

Szanowni Państwo, mieszkańcy gminy Borne Sulinowo, nasza gmina jest przygotowana do przyjęcia uchodźców z Ukrainy. Zgłosiliśmy Wojewodzie Zachodniopomorskiemu gotowość zakwaterowania uchodźców w trzech obiektach, w których łącznie znajduje się 121 miejsc noclegowych. 

Chęć niesienia pomocy uchodźcom wojennym jest bardzo istotna. Dziękuję wszystkim, którzy w odruchu serca już takie działania podjęli.

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Głównym celem konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.
Konkurs składa się z dwóch etapów: wojewódzkiego oraz ogólnopolskiego.

Zadaniem konkursowym w ramach etapu wojewódzkiego jest zaprezentowanie działalności KGW w formie opisowej (karta zgłoszeniowa) oraz w formie materiału audiowizualnego.

Więcej na stronie https://granty.pl/445541/

 

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna – łagodzenie skutków wysokich cen gazu ziemnego

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna – łagodzenie skutków wysokich cen gazu ziemnego

Elementem Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej są rozwiązania, które mają złagodzić skutki historycznie wysokich cen gazu ziemnego. Dzięki nim, poza wspólnotami
i spółdzielniami mieszkaniowymi, taryfą objęte zostały również liczne instytucje i jednostki gminne.

W efekcie tych zmian ceny taryfowe zatwierdzane przez Prezesa URE będą teraz dotyczyły nie tylko odbiorców w gospodarstwach domowych,

Startuje Program Społecznik 2022-2024! Co nowego i dlaczego nie możemy doczekać się już wiosny?

Startuje Program Społecznik 2022-2024! Co nowego i dlaczego nie możemy doczekać się już wiosny?

Kolejna trzyletnia edycja Programu Społecznik przed nami. Co roku na projekty Społeczniczek i Społeczników samorząd województwa przeznaczy prawie 3 mln zł. To ogromna szansa na realizację kolejnych lokalnych inicjatyw, a także projektów wspierających młodzież i ekologię. Nie zabraknie też nowości – kwota mikrodotacji wzrosła o tysiąc złotych. We wtorek, 22

Wymiary ochronne ryb

Wymiary ochronne ryb

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy w nawiązaniu do pkt 12 Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb w Obwodach Rybackich Udostępnionych przez Dyrektora RZGW w Bydgoszczy, w związku z potrzebą ochrony populacji ryb szczególnie narażonych na presję wędkarską, ochrony wartościowych genetycznie stad tarłowych, odtworzeniu naturalnej struktury wiekowej

Kolejne wnioski o dofinansowanie złożone

Kolejne wnioski o dofinansowanie złożone

Gmina Borne Sulinowo nie ustaje w staraniach, których celem jest pozyskanie środków zewnętrznych na kluczowe i potrzebne lokalnej społeczności inwestycje.

W obecnie trwających naborach, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, złożyliśmy 5 wniosków (na 5 możliwych):

EDYCJA 2/2021

1. Wniosek na zadanie „Budowa dróg na osiedlu domów

Kurs na Malcie w ramach programu Erasmus +

Kurs na Malcie w ramach programu Erasmus +

Program Erasmus +
Szkolny projekt “TIK?Tak! Szkoła przyszłości”
RELACJE NAUCZYCIELI ZE SZKOLENIA JĘZYKOWEGO NA MALCIE

Kurs na Malcie rozpoczął się 24 stycznia i trwał do 4 lutego 2022 roku. Organizatorem kursu był Executive Training Institute (ETI) na Malcie, w mieście St. Julian’s. Siedmioro nauczycieli z naszej szkoły brało udział w

Zbiórka materiałów budowlanych dla Dobrzycy

Zbiórka materiałów budowlanych dla Dobrzycy

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Mieszkańców Gminy Dobrzyca we współpracy z Gminą Dobrzyca oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej organizuje zbiórkę materiałów budowlanych oraz środków finansowych w celu pomocy osobom poszkodowanym po przejściu przez Gminę Dobrzyca w nocy 17 lutego 2022 r. trąby powietrznej.

Konkurs SOŁTYS ROKU 2022

Konkurs SOŁTYS ROKU 2022

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego zaprasza aktywnych sołtysów działających na terenie województwa zachodniopomorskiego do udziału w X edycji konkursu o tytuł „Sołtysa Roku”

Laureaci konkursu otrzymają nagrody finansowe w wysokości 6.000 zł.

Nabór zgłoszeń do 8 kwietnia 2022r.

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie www.wrir.wzp.pl

Załącznik nr 1 do Regulaminu