Nabory w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Nabory w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Nabór do programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – EDYCJA 2022

Gmina Borne Sulinowo przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, uzyskując środki finansowe na jego realizację w wysokości 370.974,00 zł.

Zadanie jest realizowane przez Miejsko-Gminny