Ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy w ramach ogłoszonego w dniu 4 stycznia 2022 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Ogłoszenie o naborze członków do komisji konkursowej oceniającej oferty w otwartym konkursie ofert

Informacja o obowiązku zarządcy nieruchomości

Informacja o obowiązku zarządcy nieruchomości

Zgodnie z:
• art. 186a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z poźn. zm.) Zarządca nieruchomości ma obowiązek do przekazywania organom wykonawczym gminy właściwej ze względu na miejsce położenia nieruchomości dane dotyczące czynszów najmu lokali mieszkalnych, w powiązaniu z lokalizacją,

Szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego – wybrane aspekty praktyczne”

Szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego – wybrane aspekty praktyczne”

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego – wybrane aspekty praktyczne”
w terminie od 7 – 28.02.2022 r. w oparciu o platformę e-leamingową www.cdrkursv.edu.pl

Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich. Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników z

„Borneńskie dni” w Pałacu Siemczyno

„Borneńskie dni” w Pałacu Siemczyno

„Borneńskie dni” w Pałacu Siemczyno to niezapomniane przeżycie dla wielu fanów „dni kultury” organizowanych przez Henrykowskie Stowarzyszenie w Siemczynie.

Wspaniały wieczór naszpikowany wiadomościami o historycznych wydarzeniach z życia oraz o konspiracjach i ucieczkach z obozu jenieckiego Oflagu II D w Gross Born, przygotowanych przez Dariusza Czerniawskiego, wielkiego znawcy historii Bornego

Programy opiekuńcze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Programy opiekuńcze Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Informujemy, że decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego pozytywnie zaopiniowane zostały wnioski Gminy Borne Sulinowo na realizację w roku 2022 programów opiekuńczych „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” i „Opieka wytchnieniowa”.

Gminie Borne Sulinowo na rok 2022 przyznano środki z Funduszu Solidarnościowego na realizację:

  • Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” w wysokości 370.974,00 zł,
  • Programu