Otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego

Otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego

W dniu 18 stycznia 2022 r. w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bornem Sulinowie odbyło się uroczyste otwarcie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat z rodzin wymagających pomocy w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Gości przywitała Pani Mariola Siniarska Dyrektor Ośrodka Pomocy