Oferta Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego Taekwondo złożona w trybie „małych grantów” w 2022 r. pn. „Zimowy obóz sportowy w Ośrodku Wypoczynkowym w Borowicach”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

III Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci urodzone w latach 2008-2011, których przynajmniej jeden z rodziców lub opiekun prawny podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu.
Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy) popularyzującej sposoby ograniczenia ryzyka upadków osób w gospodarstwach rolnych.

REGULAMIN KONKURSU

TRWAJĄ SZCZEPIENIA NA HPV DLA DZIEWCZĄT Z SUBREGIONU SZCZECINECKIEGO

TRWAJĄ SZCZEPIENIA NA HPV DLA DZIEWCZĄT Z SUBREGIONU SZCZECINECKIEGO

Zachęcamy do przystąpienia do projektu „Stop HPV w subregionie szczecineckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Obszar realizacji projektu obejmuje obszar subregionu szczecineckiego, powiatów: szczecineckiego, wałeckiego, drawskiego, świdwińskiego, łobeskiego.

Zapraszamy dziewczęta, które w latach 2021 – 2022 rocznikowo osiągną wiek 12 lat –