WAŻNY KOMUNIKAT! GRANTY PPGR – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich.

WAŻNY KOMUNIKAT! GRANTY PPGR – sprzęt komputerowy dla dzieci z rodzin popegeerowskich.

Informujemy, że Gmina Borne Sulinowo została zobligowana do zweryfikowania danych zawartych w Oświadczeniach.

Weryfikacja odbywać się może tylko na podstawie zaświadczeń lub innych dokumentów wystawionych przez instytucje organów publicznych.

W związku z tym prosimy o dostarczenie dokumentów potwierdzających:
1) pokrewieństwo członka rodziny zatrudnionego w PPGR z uczniem (odpisy aktów urodzenia,