Oferta Miejskiego Klubu Sportowego WRZOS Borne Sulinowo złożona w trybie „małych grantów” w 2021 r. pn. „Świąteczny turniej Wrzos Cup”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Koncert z Accoustic Jazz Quartet

Koncert z Accoustic Jazz Quartet

Jesienne koncerty organizowane przez Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie stały się już borneńską tradycją. Od lat towarzyszy im także muzyka jazzowa.

Accoustic Jazz Quartet to najnowszy projekt muzyczny znanej mieszkańcom Bornego Sulinowa formacji Accoustic Jazz Duo, która uległa rozszerzeniu o wokalistę Wojciecha Dygata oraz perkusistę Tomasza Hepnera.

Założycielami

Doposażenie placu zabaw w Unieminie

Doposażenie placu zabaw w Unieminie

W 2020 r., w ramach projektu pn. „Rewitalizacja szansą na integrację”, plac zabaw w miejscowości Uniemino został poddany częściowej modernizacji. Za kwotę 18.500,00 zł zakupiono huśtawkę bocianie gniazdo oraz zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią.

Dzięki środkom z funduszu sołeckiego, w 2021 r. plac zabaw w Unieminie doposażono w dwa kolejne urządzenia