Środki finansowe na oświatę w gminie Borne Sulinowo

Środki finansowe na oświatę w gminie Borne Sulinowo

W listopadzie Gmina Borne Sulinowo – jako organ prowadzący czterech szkół podstawowych i jednego liceum ogólnokształcącego – pozyskała z kilku źródeł środki, które w całości zostaną przekazane na realizację zadań oświatowych.

W ramach projektu MEiN pn. „Poznaj Polskę” trzy szkoły podstawowe oraz liceum otrzymały wsparcie w wysokości 47.400,00 zł na