Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy najserdeczniejsze życzenia…

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy najserdeczniejsze życzenia…

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania przedstawicielom służb społecznych, którzy na co dzień, z wielkim poświęceniem, wspierają ludzi będących w trudnych sytuacjach, starszych, zagubionych, chorych i samotnych.

Dzięki Państwa zaangażowaniu, empatii, ogromnej życzliwości… i przede wszystkim umiejętności uwierzenia w tych, w których nikt już nie