Oferta STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI ŁUBOWO złożona w trybie „małych grantów” w 2021 r. pn. „Mikołajkowe szaleństwo – zabawa integracyjna i świąteczne paczki dla dzieci i młodzieży.”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie

Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie

Jeszcze w tym roku w Środowiskowym Domu Samopomocy w Bornem Sulinowie zrealizowany zostanie Moduł IV programu PFRON pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

O środki PFRON na ten cel skutecznie aplikowała Gmina Borne Sulinowo.

W projekcie zaplanowano zakup wyposażenia i utworzenie Strefy

Nowa świetlica w Silnowie

Nowa świetlica w Silnowie

Jeszcze w tym roku rozstrzygnięty zostanie przetarg na przebudowę świetlicy wiejskiej w Silnowie. Środki na tę długo oczekiwaną przez mieszkańców sołectwa Silnowo inwestycję udało się pozyskać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Nowa świetlica powstanie w budynku byłej restauracji, który zostanie kompleksowo przebudowany i wyposażony na potrzeby placówki.