Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinku – „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie…”

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinku – „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie…”

W związku z koniecznością intensyfikacji działań związanych z dostosowaniem do wymogów bioasekuracji, wynikających z przepisów załącznika II rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń,

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Szczecinku przesyła wzór dokumentu „Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie