Oferta STOWARZYSZENIA KULTURALNEGO FOLKLOR złożona w trybie „małych grantów” w 2021 r. pn. „Anioł mieszka po sąsiedzku – świąteczna akcja wspierająca osoby ubogie”.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji przez Wojewodę Zachodniopomorskiego

Obwieszczenie o wydaniu przez Wojewodę Zachodniopomorskiego decyzji nr 59/2021 z dnia 29 października 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego 10848_L210_Lubowo_004 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS, na terenie działek nr 382/19 i 382/20