„Rozwój KGW Krągi”

„Rozwój KGW Krągi”

KGW Krągi powstało w sierpniu tego roku. Panie i Panowie, bo w naszych szeregach mamy też panów, prężnie działają i wspólnie realizują założone cele. Udało Nam się otrzymać dofinansowanie z programu Mikrodotacje 2021-2023 na „Rozwój KGW Krągi” – taki tytuł ma Nasz projekt który właśnie zrealizowaliśmy.

Dzięki #NOWEFIO i #NIW

Oferta Miejskiego Klubu Sportowego WRZOS Borne Sulinowo złożona w trybie „małych grantów” w 2021 r. pn. „Świąteczny turniej Wrzos Cup”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Koncert z Accoustic Jazz Quartet

Koncert z Accoustic Jazz Quartet

Jesienne koncerty organizowane przez Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie stały się już borneńską tradycją. Od lat towarzyszy im także muzyka jazzowa.

Accoustic Jazz Quartet to najnowszy projekt muzyczny znanej mieszkańcom Bornego Sulinowa formacji Accoustic Jazz Duo, która uległa rozszerzeniu o wokalistę Wojciecha Dygata oraz perkusistę Tomasza Hepnera.

Założycielami

Doposażenie placu zabaw w Unieminie

Doposażenie placu zabaw w Unieminie

W 2020 r., w ramach projektu pn. „Rewitalizacja szansą na integrację”, plac zabaw w miejscowości Uniemino został poddany częściowej modernizacji. Za kwotę 18.500,00 zł zakupiono huśtawkę bocianie gniazdo oraz zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią.

Dzięki środkom z funduszu sołeckiego, w 2021 r. plac zabaw w Unieminie doposażono w dwa kolejne urządzenia

Oferta Koła Gospodyń Wiejskich w Łubowie złożona w trybie „małych grantów” w 2021 r. pn. „Pokoleniowe w garach mieszanie”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Środki finansowe na oświatę w gminie Borne Sulinowo

Środki finansowe na oświatę w gminie Borne Sulinowo

W listopadzie Gmina Borne Sulinowo – jako organ prowadzący czterech szkół podstawowych i jednego liceum ogólnokształcącego – pozyskała z kilku źródeł środki, które w całości zostaną przekazane na realizację zadań oświatowych.

W ramach projektu MEiN pn. „Poznaj Polskę” trzy szkoły podstawowe oraz liceum otrzymały wsparcie w wysokości 47.400,00 zł na

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy najserdeczniejsze życzenia…

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy najserdeczniejsze życzenia…

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania przedstawicielom służb społecznych, którzy na co dzień, z wielkim poświęceniem, wspierają ludzi będących w trudnych sytuacjach, starszych, zagubionych, chorych i samotnych.

Dzięki Państwa zaangażowaniu, empatii, ogromnej życzliwości… i przede wszystkim umiejętności uwierzenia w tych, w których nikt już nie

Oferta na realizację zadania publicznego w 2021 r. w trybie „małych grantów” Koło Gospodyń Wiejskich Krągi

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Oferta STOWARZYSZENIA ROZWOJU WSI ŁUBOWO złożona w trybie „małych grantów” w 2021 r. pn. „Mikołajkowe szaleństwo – zabawa integracyjna i świąteczne paczki dla dzieci i młodzieży.”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.