4,5 mln zł dla gminy Borne Sulinowo

4,5 mln zł dla gminy Borne Sulinowo

W wyniku złożonego w lipcu br. wniosku o dofinansowanie, Gmina Borne Sulinowo otrzymała z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych 4,5 mln zł.

Dotacja zostanie przeznaczona na realizację zadania pn. „Budowa Strefy Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie i boiska sportowego ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej

Kursy językowe

Kursy językowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM we współpracy z Niepubliczną placówką edukacyjną CNJA Edukacja – Kraków zaprasza do udziału w naborze uczestników bezpłatnych kursów językowych: 60 i 120 godzin z zakresu języka angielskiego i niemieckiego.

Preferowani uczestnicy: osoby defaworyzowane tj. osoby w wieku +50 , osoby niepełnosprawne, wykształcenie podstawowe lub