Nabór wniosków na sprzęt komputerowy dla dzieci z terenów poPGR-owskich – AKTUALIZACJA

Nabór wniosków na sprzęt komputerowy dla dzieci z terenów poPGR-owskich – AKTUALIZACJA

KOMUNIKAT ws. sprzętu komputerowego dla dzieci z terenów poPGR-owskich

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie wzywa Wnioskodawców do uzupełnienia złożonych Oświadczeń poprzez dostarczenie dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR (nie dotyczy Wnioskodawców, którzy spełnili powyższe wymaganie).

Nabór Oświadczeń zostaje przedłużony do środy, 27 października br., godz. 15:00.

*******

Uwaga!

Możliwość bezpłatnego uzyskania międzynarodowych uprawnień do kierowania pojazdami (projekt UE)

Możliwość bezpłatnego uzyskania międzynarodowych uprawnień do kierowania pojazdami (projekt UE)

Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski informuje o realizacji projektu współfinansowanego z RPO WZ 2014-2020 pt. „Transport – gwarancja pracy dla osób 30+”.

Najważniejsze informacje o Projekcie:
Projekt realizowany jest do 30.09.2022 roku.
Projekt jest skierowany wyłącznie do osób biernych zawodowo lub .bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, emerytów, osób