Oferta STOWARZYSZENIA BORNEŃSKIE WRZOSY złożona w trybie „małych grantów” w 2021 r. pn. „Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy…”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

4,5 mln zł dla gminy Borne Sulinowo

4,5 mln zł dla gminy Borne Sulinowo

W wyniku złożonego w lipcu br. wniosku o dofinansowanie, Gmina Borne Sulinowo otrzymała z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Programu Inwestycji Strategicznych 4,5 mln zł.

Dotacja zostanie przeznaczona na realizację zadania pn. „Budowa Strefy Aktywnego Wypoczynku w Bornem Sulinowie i boiska sportowego ze skocznią do skoku w dal przy Szkole Podstawowej

Kursy językowe

Kursy językowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania POJEZIERZE RAZEM we współpracy z Niepubliczną placówką edukacyjną CNJA Edukacja – Kraków zaprasza do udziału w naborze uczestników bezpłatnych kursów językowych: 60 i 120 godzin z zakresu języka angielskiego i niemieckiego.

Preferowani uczestnicy: osoby defaworyzowane tj. osoby w wieku +50 , osoby niepełnosprawne, wykształcenie podstawowe lub

Nabór wniosków na sprzęt komputerowy dla dzieci z terenów poPGR-owskich – AKTUALIZACJA

Nabór wniosków na sprzęt komputerowy dla dzieci z terenów poPGR-owskich – AKTUALIZACJA

KOMUNIKAT ws. sprzętu komputerowego dla dzieci z terenów poPGR-owskich

Urząd Miejski w Bornem Sulinowie wzywa Wnioskodawców do uzupełnienia złożonych Oświadczeń poprzez dostarczenie dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR (nie dotyczy Wnioskodawców, którzy spełnili powyższe wymaganie).

Nabór Oświadczeń zostaje przedłużony do środy, 27 października br., godz. 15:00.

*******

Uwaga!

Możliwość bezpłatnego uzyskania międzynarodowych uprawnień do kierowania pojazdami (projekt UE)

Możliwość bezpłatnego uzyskania międzynarodowych uprawnień do kierowania pojazdami (projekt UE)

Centrum Doradztwa i Szkoleń Zawodowych Aleksander Igielski informuje o realizacji projektu współfinansowanego z RPO WZ 2014-2020 pt. „Transport – gwarancja pracy dla osób 30+”.

Najważniejsze informacje o Projekcie:
Projekt realizowany jest do 30.09.2022 roku.
Projekt jest skierowany wyłącznie do osób biernych zawodowo lub .bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, emerytów, osób

Szkoła w Silnowie idzie pod młotek

Szkoła w Silnowie idzie pod młotek

Gmina Borne Sulinowo wystawia na sprzedaż budynek byłej szkoły w Silnowie wraz z dużą działką o powierzchni 1,2923 ha.

Budynek wybudowany został w 1966 r. w technologii tradycyjnej, murowanej. Jest to obiekt wolnostojący, parterowy, częściowo podpiwniczony. Stan techniczny kwalifikuje go do kapitalnego remontu i termomodernizacji.

Była szkoła usytuowana jest na

Dzień Edukacji Narodowej w gminie Borne Sulinowo

Dzień Edukacji Narodowej w gminie Borne Sulinowo

W poniedziałek 20 października 2021 r. z okazji Dnia Edukacji Narodowej w sali narad urzędu miejskiego odbyło się spotkanie Pani Burmistrz Doroty Chrzanowskiej z nauczycielami, dyrektorami szkół oraz dyrektorami niepublicznych przedszkoli z terenu gminy Borne Sulinowo. Na początku Pani Burmistrz złożyła życzenia i podziękowała nauczycielom oraz dyrektorom za sumienną pracę

„Lokalnie i regionalnie…” – czyli lekcje on-line z KGW w Łubowie

„Lokalnie i regionalnie…” – czyli lekcje on-line z KGW w Łubowie

Koło Gospodyń Wiejskich w Łubowie jako jedyne koło z województwa zachodniopomorskiego zgłosiło się podczas szkolenia dla KGW do przygotowania filmiku instruktażowego pokazującego produkty regionalne i smaki Pomorza Zachodniego. Z kolei 20 września, odbyły się lekcje on-line z uczniami szkół podstawowych i ponadpodstawowych o profilu gastronomicznym z naszego województwa. Szkoły z

Obiekt rekreacyjny w Łubowie z nowym oświetleniem

Obiekt rekreacyjny w Łubowie z nowym oświetleniem

Na początku października br. zakończono realizację inwestycji pn. „Modernizacja oświetlenia obiektu rekreacyjnego w m. Łubowo, gm. Borne Sulinowo”. Tym samym na największym obiekcie rekreacyjnym w Łubowie wymieniono 4 kpl. słupów oświetleniowych i zamontowano 8 szt. opraw LED i 2 szt. opraw LED z czujnikiem ruchu.

Realizacja zadania znacząco zwiększyła dostępność

Granty sołeckie 2021 dla Łubowa i Kiełpina

Granty sołeckie 2021 dla Łubowa i Kiełpina

Przy świetlicy wiejskiej w Łubowie i na terenie rekreacyjnym nad jeziorem w Kiełpinie, na utwardzonym kostką betonową terenie, posadowiono sześciokątne altany rekreacyjne o wym. 4 m x 3,5 m.

Tym samym z końcem września br. mieszkańcy Łubowa i Kiełpina zyskali estetyczne i funkcjonalne miejsca integracji i aktywizacji społecznej.

Zadania pn.