Susza rolnicza 2021r.

Susza rolnicza 2021r.

Przypominamy, iż zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu szacowania strat możliwe jest poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji. Wnioski o oszacowanie szkód należy zatem składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję wypełniania wniosku znajdą Państwo na stronie Zachodniopomorskiego

Oferta Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Szczecinku na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2021 r. pn. Dzień Seniora „Senior potrafi”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.