Country Party w Piławie

Country Party w Piławie

W sobotę 11 września w malowniczo położonej nad jeziorem Pile – Piławie odbyła się druga i zarazem ostatnia „podróż kulturalna” pn. „Country Party w Piławie” w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Organizując „Romski Kwiat Paproci” w Bornem Sulinowie

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo

Ogłoszenie Burmistrza Bornego Sulinowa z dnia 15 września 2021 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Borne Sulinowo.

Z projektem zmiany studium i prognozą można się zapoznać w dniach od 24 września 2021 r. do 18 października 2021 r. w siedzibie Urzędu