Konsultacje społeczne. Zgłoś uwagi do Strategii Partnerstwa Powiatu Szczecineckiego.

Konsultacje społeczne. Zgłoś uwagi do Strategii Partnerstwa Powiatu Szczecineckiego.

Informujemy, że kończą się prace nad Strategią Partnerstwa Powiatu Szczecineckiego, w której ujęta będzie m.in. Gmina Borne Sulinowo. Dokument ten będzie stanowił podstawę naszych działań w ciągu najbliższych 10 lat, w tym działań opartych na dofinansowaniu ze źródeł zewnętrznych, między innym z funduszy UE w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027.