Trasa Pojezierzy Zachodnich

Trasa Pojezierzy Zachodnich
Pięć ofert wpłynęło na przetarg na budowę 9,5 – kilometrowej drogi rowerowej, która powstanie w okolicy Bornego Sulinowa, a dokładniej na odcinku Rakowo Borne Sulinowo. Ceny wahają się od ponad 5,87 mln zł brutto do nieco ponad 6,69 mln zł brutto. Trasa rowerowa wyznaczona została tu na południe od jeziora

„Region Dobrego Wsparcia” Dobry Sygnał – Dobra Opieka

„Region Dobrego Wsparcia” Dobry Sygnał – Dobra Opieka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie zaprasza chętne osoby do udziału w Projekcie „Region Dobrego Wsparcia” Dobry Sygnał – Dobra Opieka. Gmina Borne Sulinowo zawarła z Fundacją Nauka dla Środowiska w Koszalinie porozumienie w ramach projektu „Region Dobrego Wsparcia” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś