„Sprawni jak Żołnierze – 2021”

„Sprawni jak Żołnierze – 2021”

W dniu 30 września na placu przed budynkiem Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie odbyło się uroczyste zakończenie Finału Centralnych Zawodów „Sprawni jak Żołnierze – 2021”. Była to 44. edycja młodzieżowych zmagań sportowo-obronnych. Zawody rozgrywane są w czterech etapach: szkolnym, rejonowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.

Organizatorem ogólnopolskiego etapu jest Ministerstwo Obrony Narodowej.

Filmik promujący działania ratowniczo-gaśnicze Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubowie

Filmik promujący działania ratowniczo-gaśnicze Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubowie

Filmik promujący działania ratowniczo-gaśnicze Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubowie oraz edukujący mieszkańców gminy Borne Sulinowo w zakresie pracy członków OSP.

Film powstał w ramach projektu „Doposażenie jednostki OSP w Łubowie w środki ochrony indywidualnej”, dofinansowanego w kwocie 5.000,00 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Link do filmiku: www.pliki.bornesulinowo.pl/OSP_LUBOWO_FILM.mp4

 

OFERTA STOWARZYSZENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK LOKALNYCH „POMOST” złożona w trybie „małych grantów” w 2021 r. pn. „ZADUSZKI LUDOWE”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Festyn charytatywny „RAZEM DLA IRENKI” – podsumowanie

Festyn charytatywny „RAZEM DLA IRENKI” – podsumowanie

 

Szanowni Państwo!

Z wielką przyjemnością informujemy, że na festynie charytatywnym RAZEM DLA IRENKI, który odbył się w dniu 25 września na terenie Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie zebrano kwotę 34.695,58 zł, w tym:

• w ramach zbiórki publicznej zarejestrowanej przez Komitet Społeczny nr 2021/2161/KS – 20.748,10 zł

Susza rolnicza 2021r.

Susza rolnicza 2021r.

Przypominamy, iż zgłaszanie przez producentów rolnych wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę i sporządzanie protokołu szacowania strat możliwe jest poprzez aplikację publiczną, bez udziału Komisji. Wnioski o oszacowanie szkód należy zatem składać wyłącznie drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje oraz instrukcję wypełniania wniosku znajdą Państwo na stronie Zachodniopomorskiego

Oferta Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Szczecinku na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2021 r. pn. Dzień Seniora „Senior potrafi”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Gmina Borne Sulinowo informuje, że w br. przystąpiła do programu z zakresu usuwania azbestu AZBEST/2021.

Gmina Borne Sulinowo informuje, że w br. przystąpiła do programu z zakresu usuwania azbestu AZBEST/2021.

Gmina Borne Sulinowo informuje, że w 2021 roku uzyskała pomoc finansową na zadanie pn. „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY BORNE SULINOWO – ROK 2021”, która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

IX Festiwal Dyni w Radaczu

IX Festiwal Dyni w Radaczu

W sobotę 18 września br. na terenie strefy sportowo-rekreacyjnej w Radaczu odbył się IX Rodzinny festiwal dyni. Organizatorem przedsięwzięcia było Stowarzyszenie Miłośników Miejscowości Radacz przy ścisłej współpracy z panią sołtys Barbarą Kurz i Radą Sołecką w Radaczu, Urzędem Miejskim, Centrum Kultury i Rekreacji i Miejską Biblioteką Publiczną w Bornem Sulinowie