KGW w Łubowie podczas IV Ogólnopolskiego Święta – „Wdzięczni Polskiej Wsi”

KGW w Łubowie podczas IV Ogólnopolskiego Święta – „Wdzięczni Polskiej Wsi”

29 sierpnia br. miało miejsce IV Ogólnopolskie Święto „Wdzięczni Polskiej Wsi”. Wydarzenie objęte było patronatem premiera Mateusza Morawieckiego, w tym roku odbywało się w Bobolicach. Koło Gospodyń Wiejskich w Łubowie  uczestniczyło w uroczystościach – reprezentowało nie tylko własną działalność, ale także swoje sołectwo Łubowo oraz gminę Borne Sulinowo. Część oficjalna

IV Międzynarodowy Plener Artystyczny Stacja Kultura 2021 w Siemczynie

IV Międzynarodowy Plener Artystyczny Stacja Kultura 2021 w Siemczynie
W dniach 15-25 sierpnia w Pałacu w Siemczynie miał miejsce IV Międzynarodowy Plener Artystyczny. Organizatorem Pleneru było Stowarzyszenie Stacja Kultura z Bornego Sulinowa i współpracujące z nim Stowarzyszenie Henrykowskie. Komisarzem pleneru była Gina Malinowski, pełniąca funkcję prezesa Stowarzyszenia Stacja Kultura. W plenerze wzięło udział 2 artystów z zagranicy: z Irlandii