Dodatkowy nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Dodatkowy nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Pani Dorota Chrzanowska – Gminny Komisarz Spisowy w Bornem Sulinowie ogłasza dodatkowy nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30