KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2021 ROKU

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2021 ROKU

Na mocy Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 47) w okresie od 09 sierpnia do 19 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzona na terytorium RP kwalifikacja wojskowa.

W