Oferta Klubu Sportowego „Borbul” Borne Sulinowo na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2021 r. pn. „5-lecie KS Borbul Borne Sulinowo”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Jubileusz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łubowie

Jubileusz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łubowie

W sobotę 14 sierpnia w parafii Łubowo odbywały się uroczystości odpustowe oraz obchody 75-lecia ustanowienia Parafii w Łubowie, 70-lecie erygowania kościoła parafialnego w Łubowie (1.06.1951 r.) i 60-lecie pobytu w parafii św. Jana Pawła II (8.08. 1961 r.), wówczas bpa pomocniczego diecezji krakowskiej Karola Wojtyły.

Te ważne wydarzenia były dobrą

Oferta Stowarzyszenia „Silnowo 2020” na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2021 r. pn. „Święto Pieczonego Ziemniaka”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Oferta Stowarzyszenia Miłośników Miejscowości Radacz na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2021 r. pn. „Wycieczka turystyczno – krajoznawcza do Poznania”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Dodatkowy nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Dodatkowy nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Pani Dorota Chrzanowska – Gminny Komisarz Spisowy w Bornem Sulinowie ogłasza dodatkowy nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30

„Salon poezji, muzyki i teatru jako centrum integracji międzypokoleniowej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie”

„Salon poezji, muzyki i teatru jako centrum integracji międzypokoleniowej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie”

W ramach wdrożenia działania animacyjnego, służącego włączaniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego dla miejscowości Borne Sulinowo o tytule „Salon poezji, muzyki i teatru jako centrum integracji międzypokoleniowej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Bornem Sulinowie”, Miejska Biblioteka

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ”USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ”

INFORMACJA O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO ”USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ”

Uprzejmie informujemy, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Gmina Borne Sulinowo zamierza przystąpić do programu.

W ramach dotacji kwalifikowane są wyłącznie koszty transportu z miejsca wskazanego przez Gminę oraz