KGW w Łubowie podczas IV Ogólnopolskiego Święta – „Wdzięczni Polskiej Wsi”

KGW w Łubowie podczas IV Ogólnopolskiego Święta – „Wdzięczni Polskiej Wsi”

29 sierpnia br. miało miejsce IV Ogólnopolskie Święto „Wdzięczni Polskiej Wsi”. Wydarzenie objęte było patronatem premiera Mateusza Morawieckiego, w tym roku odbywało się w Bobolicach. Koło Gospodyń Wiejskich w Łubowie  uczestniczyło w uroczystościach – reprezentowało nie tylko własną działalność, ale także swoje sołectwo Łubowo oraz gminę Borne Sulinowo. Część oficjalna

IV Międzynarodowy Plener Artystyczny Stacja Kultura 2021 w Siemczynie

IV Międzynarodowy Plener Artystyczny Stacja Kultura 2021 w Siemczynie
W dniach 15-25 sierpnia w Pałacu w Siemczynie miał miejsce IV Międzynarodowy Plener Artystyczny. Organizatorem Pleneru było Stowarzyszenie Stacja Kultura z Bornego Sulinowa i współpracujące z nim Stowarzyszenie Henrykowskie. Komisarzem pleneru była Gina Malinowski, pełniąca funkcję prezesa Stowarzyszenia Stacja Kultura. W plenerze wzięło udział 2 artystów z zagranicy: z Irlandii

KGW w Łubowie ze wsparciem z Mikrodotacji

KGW w Łubowie ze wsparciem z Mikrodotacji

Koło Gospodyń Wiejskich w Łubowie uzyskało wsparcie finansowe w ramach projektu “MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA FIO w WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM 2021-2023″. Projekt jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2023.

KGW w Łubowie będzie realizowało projekt pt.: „Aktywnie i lokalnie

Spisz się w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Spisz się w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie

Gminne Biuro Spisowe w Bornem Sulinowie zaprasza mieszkańców do punktu spisowego, dostępnego w Urzędzie Miejskim w Bornem Sulinowie, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Członkowie Gminnego Biura Spisowego zapewnią niezbędną pomoc przy obsłudze aplikacji spisowej.

Każdy może spisać siebie i członków swojej rodziny – prosimy o zabranie ze

OFERTA STOWARZYSZENIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ZE ŚRODOWISK LOKALNYCH POMOST na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2021 r. pn. „15 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Oferta Stowarzyszenia Be Happy na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2021 r. pn. „Piknik dla Ireny”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.

Oferta Koła Gospodyń Wiejskich Krągi na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2021 r. pn. „Wsparcie imprezy charytatywnej „Dla Ireny””

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.