STRAŻACY ROKU – wielki plebiscyt strażacki pod patronatem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

STRAŻACY ROKU – wielki plebiscyt strażacki pod patronatem Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

Wielki plebiscyt strażacki prowadzony jest przez „Głos Szczeciński” i „Głos Koszaliński” oraz dzienniki regionalne w całej Polsce we współpracy ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. W tym roku okazja do nagrodzenia strażaków jest wyjątkowa, ponieważ Związek świętuje 100-lecie działalności.

Kilka dni temu informowaliśmy o nominowaniu w plebiscycie jednostki OSP

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Od 1 kwietnia do 30 września 2021 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spisem objęte są osoby, które 31 marca 2021 r.:
• mieszkały w Polsce na stałe lub przebywały czasowo – zarówno obywatele polscy jak i cudzoziemcy,
• obywatele polscy przebywający za granicą, którzy nie wymeldowali się z pobytu stałego w Polsce,
• osoby bezdomne – obywatele polscy i cudzoziemcy…