Podpisanie umowy o dofinansowanie projektów

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektów

W dn. 5 lipca burmistrz Bornego Sulinowa, Dorota Chrzanowska, podpisała w obecności członka zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Stanisława Wziątka, umowy o dofinansowanie projektów pn. „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy Borne Sulinowo” i „Modernizacja boiska do piłki nożnej w Łubowie”.

Pierwsze zadanie zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego kwotą

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego…

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego…

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu „Programu ochrony środowiska województwa zachodniopomorskiego 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji tego programu”.

zgodnie z art 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), w związku z art.