Absolutorium dla Burmistrza Bornego Sulinowa

Absolutorium dla Burmistrza Bornego Sulinowa

1 lipca odbyła się 33. sesja, w trakcie której Rada Miejska w Bornem Sulinowie pozytywnie oceniła pracę Burmistrza Bornego Sulinowa Doroty Chrzanowskiej dotyczącą gospodarowania finansami publicznymi. Radni jednogłośnie udzielili Burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Borne Sulinowo za 2020 rok.

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o