Grant na przeciwdziałanie skutkom pandemii

Grant na przeciwdziałanie skutkom pandemii

Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji. Do tej pory w ramach Funduszu Pomocowego przekazano dotacje blisko 100 organizacjom na łączną kwotę prawie 3 milionów złotych.

Jego celem jest pomoc organizacjom znajdujących się w wyjątkowo