Ankieta dla mieszkańców w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowo

Ankieta dla mieszkańców w sprawie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowo

Gmina Borne Sulinowo mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do opracowania dokumentu pn.: Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Borne Sulinowoi „Raport z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej za lata 2015-2020”. Wykonawcą powyższych dokumentów jest firma Grupa CDE Sp. z o.o. ul. Powstańców