Oferta SZCZECINECKIEJ LOKALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2021 r. -”WYDAWNICTWO ULOTKA: TRASA ROWEROWO – PIESZA PO BUNKRACH SEKTORA XVI POLIGONU GROSS BORN”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.