Program – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Program – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Na terenie gminy Borne Sulinowo do 31 grudnia 2020r. realizowano program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2019-2020, finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Celem programu było wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych w związku z COVID-19

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych w związku z COVID-19

Informujemy, że  z dniem 5 stycznia br. weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

Realizatorem zadania jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie. Szczegółowe informacje dostępne są w opublikowanym załączniku