„Papierowy jubileusz” funduszu sołeckiego!

„Papierowy jubileusz” funduszu sołeckiego!

Miniony rok na kartach historii zapisał się jako czas pełen niepewności oraz ograniczonych możliwości. Jednak mimo wielu przeciwności udało się zrealizować 99,98 % zadań zaplanowanych w ramach funduszu sołeckiego.

Rok wcześniej Rada Miejska w Bornem Sulinowie wyraziła zgodę na wyodrębnienie w budżecie Gminy Borne Sulinowo funduszu sołeckiego w kwocie 392.842,07