Informacja

Informacja

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Szczecineckiego w 2021 r. W punkcie nr 1 (nieodpłatna pomoc prawna) i nr 3 (nieodpłatne poradnictwo obywatelskie) porad udzielają prawnicy z ramienia organizacji pozarządowej Zaborskie Towarzystwo Naukowe w Brusach.

W punkcie nr 2 (nieodpłatna pomoc prawna) porad udzielają