Rusza II konkurs na projekty tematyczne!

Rusza II konkurs na projekty tematyczne!

O dotacje mogą się starać m.in. stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich. W konkursie wspierane będą działania w trzech obszarach: aktywność obywatelska, prawa człowieka i równe traktowanie oraz wzmacnianie grup narażonych na wykluczenie. Wnioski wstępne można składać do 11 stycznia. Budżet konkursu to blisko 10,5 mln EUR…

Więcej na stronie https://aktywniobywatele.org.pl/oglaszamy-ii-konkurs-na-projekty-tematyczne/