Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – MGOPS w Bornem Sulinowie

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów – MGOPS w Bornem Sulinowie

Jesteś seniorem i potrzebujesz wsparcia w codziennych czynnościach?

22 505 11 11 – dedykowana infolinia dla seniorów

Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów to rządowy program, którego celem jest niesienie pomocy osobom starszym. W ramach programu uruchomiona została infolinia dla seniorów i wsparcie m.in. ośrodków pomocy społecznej.

Celem programu jest zapewnienie usługi

Oferta Akrobatycznego Ludowego Klubu Sportowego Borne Sulinowo na realizację zadania publicznego w trybie „małych grantów” w 2020 r. pn. organizacja Mikołajkowych Mistrzostw Bornego Sulinowa w Fitness Gimnastycznym i zawodów gimnastycznych dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego ze środków finansowych z budżetu Gminy Borne Sulinowo poza trybem otwartych konkursów ofert.