Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego na zakup sprzętu komputerowego

Dotacja dla Liceum Ogólnokształcącego na zakup sprzętu komputerowego

Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie otrzyma do końca 2020 r. wsparcie finansowe w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”. Szkole przyznano dotację w wysokości 14 000,00  zł, a Gmina Borne Sulinowo zapewniła kolejne 3 500,00 zł jako wkład własny w to przedsięwzięcie. Za kwotę 17 500 zł szkoła zakupi laptopy,