„Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19”

„Zachodniopomorski Program Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19”

Szanowna Pani, Szanowny Panie, zapraszamy do udziału w „Zachodniopomorskim Programie Monitorowania i Prewencji Epidemii Coronawirusa SARS-CoV-2 i Choroby COVID-19”. Program ma na celu identyfikację osób po kontakcie z wirusem SARS CoV-2 odpowiedzialnego za chorobę COVID-19, oraz weryfikację aktywności tego zakażenia metodą molekularną. Więcej>>>