Zaświadczenia w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze

Zaświadczenia w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze

Informujemy, że zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego dla  osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze